Autoverzekeringen

In Nederland rijden er op dit moment meer dan 8 miljoen auto’s rond. Op jaarbasis betekenen zoveel auto’s ook enorm veel ongelukken. Bij die ongelukken ontstaat schade, soms geringe schade en soms aanzienlijke schade. Onderschade wordt niet alleen materiële schade, maar ook fysieke schade bedoeld. Een autoverzekering is een ruime term die een aantal verzekeringen omvat die allen als doel hebben om deze materiële en fysieke schade te dekken. Dit geldt dan voor schade welke door of aan uw eigen auto is veroorzaakt. In alle landen binnen de Europese Unie is een autoverzekering verplicht. In Nederland is deze verplichte autoverzekering geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Overstapje > Stap je over naar Inshared? Hier kun je de nieuwste Inshared actiecodes vinden.

Autoverzekering verplicht in Nederland
Een autoverzekering is in alle landen binnen de Europese Unie verplicht, dus ook in Nederland. Elke auto eigenaar in Nederland is verplicht een verzekering af te sluiten die alle materiële en persoonlijke schade die zijn of haar auto in het verkeer veroorzaakt dekt. Doordat deze verzekering wettelijk verplicht is, wordt deze autoverzekering ook wel de WA Autoverzekering genoemd, waarbij WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Een WA Autoverzekering dekt de kosten waarvoor de bestuurder van de auto aansprakelijk is. Doordat een WA verzekering auto-gebonden is maakt het voor de verzekering niet uit wie de auto bestuurt op het moment van schade (zolang die persoon wettelijk bevoegd is uiteraard).

Door deze wettelijke verplichting is iedere deelnemer aan het verkeer ervan verzekerd dat zij een schadevergoeding zullen ontvangen op het moment dat ze betrokken raken bij een auto ongeluk en op welke manier dan ook schade hebben geleden. De schade die ontstaat aan de eigen auto wordt door de WA verzekering echter niet gedekt, let hier tijdens het autoverzekeringen vergelijken op om later problemen te voorkomen.

Eigen schade verzekeren
Een WA verzekering dekt alleen die schade die toegebracht wordt aan derden en dus niet de schade, materieel of persoonlijk, welke u zelf lijdt als u een ongeluk veroorzaakt. Het is daarom aan te bevelen om naast deze WA verzekering nog de schade die uzelf lijdt te verzekeren. Hiervoor hebt u dan een verzekering nodig met een ruimere dekking. Deze verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar dekken wel de schade aan uw eigen auto die door een ander of door uzelf zijn veroorzaakt. Zonder een dergelijke aanvullende verzekering draait uzelf voor dit soort kosten op.

Wat precies allemaal door de autoverzekering wordt gedenkt is volledig afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij die u kiest, let hier dus op tijdens het autoverzekering online afsluiten. U kunt hiervoor het beste uw verzekeringspolis nalezen aangezien dit bij alle autoverzekeringen anders geregeld is.

Aanvullende autoverzekeringen
Naast een (verplichte) WA verzekering kunt u ervoor kiezen om een Beperkt Casco of een Volledig Casco (All Risk) autoverzekering erbij af te sluiten.

Beperkt Casco verzekering
Met een Beperkt Casco verzekering is ook de schade aan uw eigen auto (gedeeltelijk) gedekt bij een aantal in de voorwaarden vermelde gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld schade door diefstal, brand, hagel, storm of een ruitbreuk. In de meeste gevallen hebt u hierbij nog wel een eigen risico.

Volledig Casco verzekering (All Risk verzekering)
Met een Volledig Casco verzekering hebt u een nog bredere dekking dan de Beperkt Casco verzekering en wordt in de meeste situaties de schade aan uw auto volledig gedekt.